Se spomnite, čemu so bile te stvari uporabljene? — 2022

Čeprav so še vedno v bližini, niso več tako priljubljeni kot nekoč.

Igra: Ugani kaj?PRIDOBITE NASVETStrani:Stran1. Stran2. Stran3.